Länkar

HSO – Handikappföreningarna i Gävleborg

http://www.hsogavleborg.se

Gävle Kommun

http://www.gavle.se

Handikappförbunden

http://www.hso.se

ABF Gästrikebygden

http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Gavleborg/ABF-Gastrikebygden/

Gefle Dagblad

http://www.gd.se

Arbetarbladet

http://www.arbetarbladet.se

Region Gävleborg

http://www.regiongavleborg.se