Om Oss

HSO – Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Gävle Kommun

Vi består av 31 föreningar med cirka 7000 medlemmar.

Tillsammans arbetar vi för ett samhälle för alla, där alla har samma värde och samma rätt.

Här kan du föra fram dina synpunkter på hur du tycker att samhället ska fungera just för dig.

HSO samarbetar med andra intresseorganisationer såsom studieförbund, fackliga organisationer och företag.

  • Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation för handikappföreningarna i Gävle kommun.
  • Vi fungerar som en plattform för handikappföreningarnas gemensamma intressepolitiska frågor.
  • Vi bedriver opionsbildning med Gävle kommun.
  • Basen för vårat handikappolitiska arbete är FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. De 22 reglerna beskriver det ansvar världen har för att människor med funktionsnedsättningar ska bli delaktiga i samhällslivet och uppnå jämlika levnadsförhållanden.

HSO Gävle kommun driver också Tullbomsgården, ett aktivitetshus för föreningar inom handikappsrörelsen i Gävle kommun.