HSO:s Styrelse

logo2011

 

 

HSO:s styrelse 2016 – 2017

Elizabeth Rydbäck
Ordförande
Telefon: 026-19 76 21, mobil: 070 – 346 56 64

E-post: ordforande@hso-gavle.se

Sören Norman
Vice ordförande

Telefon:026-60 05 88, mobil:072-561 47 77

Anette Löfvenius

Kassör

Mobil: 070-765 22 31

E-post: a.lofvenius@tele2.se

Ledamöter

Emma Wahlström

Inger Hemlin

Carina Skoog

Gunilla Ekman

Dick Joelsson

Revisorer

Vivianne Bengtsson

Boris Svensson

Revisorsersättare

Jan-Olof Lewin

Valberedning

Lars-Erik Mälby, Sammankallande

Mari Norén Hedberg

Kommentarer inaktiverade.