Funktionsrätt Gävle Styrelse

FUNKTIONSRÄTT GÄVLE STYRELSE 2018

Elizabeth Rydbäck
Ordförande
Telefon: 026-19 76 21, mobil: 070 – 346 56 64

E-post: ordforande@hso-gavle.se

Sören Norman
Vice ordförande

Telefon:026-60 05 88, mobil:072-561 47 77

E-Post: soren.norman49@hotmail.com

Patrik Lövqvist

Adjungerad Kassör

Telefon: 026-68 27 55

E-post: funktionsratt.gavle@telia.com

Ledamöter

Emma Wahlström

Inger Hemlin

Carina Skoog

Gunilla Ekman

Dick Joelsson

Inger Aréen

Arne Andersson

Revisor

Vivianne Bengtsson

Valberedning

Vakant